Kuntavaaliehdokkaamme

Aarnio Antti

Ehdokas

Ali AbdiRahman

Olen Ali Abdirahman, kolmannen kauden kunnanvaltuutettu ja kirjastovirkailija. 20 vuoden pituisen kirjastovirkailijan urani aikana Espoon kaupungissa, olen ollut työni puolesta jatkuvassa yhteydessä Espoon keskuksen väestöön. Suomessa vuodesta 1990 asti asuneena somalialaissyntyisenä Espoon kunnanvaltuutettuna olen tutustunut espoolaiseen arkeen ja sen vaikeuksiin niin hallinnollisella kuin yksityiselläkin tasolla.

Jari Granqvist

Helander Mika

Hossain Iqbal

Hurskainen Kai

Olen 64-vuotias valtiotieteen maisteri Espoon Suvelasta.  Siellä olen nähnyt läheltä köyhyyttä ja niukkaa toimeentuloa.  Sydäntäni lähellä ovat ikäihmiset, joiden parissa olen tehnyt vapaaehtoistyötä mm. Punaisessa Ristissä.  Odotan innolla aikaa, kun taas koronan jälkeen pääsen tapaamaan heitä.  Yli kymmenen vuotta olen ollut mukana ystävätoiminnassa, myös Ystäväpiirin vetäjänä.

Teen osa-aikatyönä iltaisin freelance haastattelijan töitä, tällä hetkellä etänä.  Toimin asuintalossani myös Asukastiimin jäsenenä.  Aiemmin olen työskennellyt pakolaistyössä ja sotainvalidien korvausten parissa. Opiskeluaikana minulla oli mahdollisuus matkustaa paljon ja nähdä kehitysmaiden arkea, mm.  olen poiminut kahvia vapaaehtoistyönä.

Olen valmis kuntapolitiikassa toimimaan hyvinvointivaltion periaatteiden pohjalta.  Ketään ei saa jättää yksin ongelmien kanssa, ja kaupungin on suunnattava lisää voimavaroja mielenterveyden saralle.  Korona-aikana on kehitettävä yksinäisyyden kielteisten seuraamusten torjumiseen uusia toimintamuotoja.

Työväen Sivistysliiton opintojärjestötoiminnassa olen ollut mukana yli 20 vuoden ajan, toimien monissa luottamustehtävissä, ja toimin edelleenkin.  Periaatteenani siinä on Annetaan kaikille mahdollisuus.  Tämän päivän todellisuutta ovat etäyhteyksin toimivat kontaktit, mutta ne eivät täysin korvaa tapaamisia kasvokkain.          

Koivisto Juha-Veikko

Hei, olen -66 Suomen lapissa, Sodankylässä syntynyt linja-autonkuljettaja Espoon Ymmerstasta. Olen tällä hetkellä Keski-Espoon demareiden puheenjohtaja. Toimin myöskin aktiivisesti ammattiyhdistyksessäni AKT.ssa ja olen myöskin työpaikkani luottamusmies.

Kiinnostukseni järjestö- ja poliittiseen toimintaan alkoi verrattain myöhään, lapsi oli etusijalla elämässäni. Nyt hän on aikuinen, joten voin käyttää aikani yhteiskunnallisten asioiden hoitoon.

Minulle tärkeintä on demokratian toimiminen parhaalla mahdollisella tavalla. Äänestäjät äänestävät edustajansa eri elimiin ja tämän edustajan on kuunneltava herkällä korvalla äänestäjiensä toiveita. Ehdokkaaksi hakeutuvan on pystyttävä ja haluttava hoitaa asioita alueensa ja äänestäjiensä etujen mukaisesti.

Etusijalle nostaisin kuitenkin nimenomaan Keski-Espoon kehittämisen. Alueella on toimivat palvelut kauppoineen ja julkisine palveluineen. Alueen viihtyvyyttä tulisi kuitenkin parantaa. Viihtyvyyden parantaminen tulisi kuitenkin tapahtua nimenomaan nykyisten asukkaiden ehdoilla, ei niin että asuntokanta esimerkiksi muutettaisiin saavuttamattomaksi normaalille työssäkäyvälle duunarille ja hänen perheelleen.

Konttinen Kalle

Myller Kristiina

Myller Pertti

Hei, olen 52-vuotias toisen polven demari Espoosta. Duunarihistoriani juontaa isoisääni, joka oli sodanjälkeisen ajan kommunistisen työnväenliikkeen toimijana Kolsan tiilitehtaalla Jokelassa. Isäni jatkoi perinnettä olemalla tehdastyöläinen, toimien tehtaalla luottamusmiehenä ja työsuojeluvaltuutettuna, sosiaalidemokraattisella jäsenkirjalla duunareita puolustaen. Nykyiseen perheeseen kuuluu puoliso joka toimii Espoon JHL pääluottamusmiehenä, aikuiset lapset ovat jo lentäneet pesästä omilleen.

Työpaikkanani on HKL liikelaitos, raitiovaunuliikenneryhmä jossa olen ollut töissä vuodesta 2000.

Olen toiminut Raitio- ja Metrohenkilökunnanyhdistys JHL ry aktiivina vuodesta 2002 alkaen, jossa tehtävinä on ollut luottamusmies 2004-05, puheenjohtaja 2008-11 sekä 2014-19. Nykyään toimin varapääluottamusmiehenä kuukausipalkkaisten HKL/JHL edustajana (2020-23).

Olen myös kouluttautunut JHL opistolla niin luottamusmieskoulutuksissa, sekä suorittanut työyhteisöneuvoja (2014-16) – ja kansainvälisen yhteistyö- ja neuvottelututkinnon (2018-19).

Vahvuuteni – ja sen minkä voin tuoda Espoon kuntapolitiikkaan – on pitkäaikainen ja laaja joukkoliikenteen tieto ja kokemus. Tiedän hyvin tarkkaan sekä HKL:n että HSL:n toimintalogiikan ja tavoitteet. Näen tämän vuoksi tärkeänä päästä vaikuttamaan tulevaisuuteen, sillä joukkoliikenne pitää nähdä seudullisena kokonaisuutena sekä pitkäjänteisenä suunnitteluna, sen asiakkaita palvelevana tuottajana myös tulevaisuudessa.

Yhteistyö- ja duunariterveisin

Pertti Myller

Näätsaari Ari

Pekkanen Tatiana

Ehdokas

Pekkonen Ari

Raivio Jani

Vankka Jyri

Comments are closed.